Våre priser

Nedenfor har vi listet opp våre priser slik at du enkelt kan få en oversikt.

GULL-KONTRAKT: Treningsstudio og sal-timer

Fast gull-medlemskap/avtalegiro, 3 mnd. oppsigelsestid

kr 615,- pr mnd.

X antall måneder (minimum 3 mnd.)

kr 615,- pr mnd.

Kontrakt 1 mnd.

kr 700,- pr mnd.

Enkelt-time trening

kr 190,- pr mnd.

TRENINGSSTUDIO inkl. nøkkelkort

Fast medlemskap/avtalegiro, 3 mnd. oppsigelsestid

kr 500,- pr mnd.

X antall måneder (minimum 3 mnd.)

kr 500,- pr mnd.

Kontrakt 1 mnd.

kr 600,- pr mnd.

SAL-TIMER: Spinning og O2 Power

Fast medlemskap/avtalegiro, 3 mnd. oppsigelsestid

kr 475,- pr mnd.

X antall måneder (minimum 3 mnd.)

kr 475,- pr mnd.

Kontrakt 1 mnd.

kr 500,- pr mnd.

PT-timer/treningsveiledning

30min

kr 380,-

60min

kr 700,-

Pakketilbud

30 min

kr 380,-

60 min

kr 700,-

3x60 min

kr 2025,-

5x60 min

kr 3250,-

10x60 min

kr 6250,-

15x60 min

kr 8900,-

60 min timene kan deles opp i halve timer

Skoleelever, studenter og pensjonister har -20% rabatt på treningskontrakter.