Våre priser

Nedenfor har vi listet opp våre priser slik at du enkelt kan få en oversikt.

GULL-KONTRAKT: Treningsstudio og sal-timer
Fast gull-medlemskap/avtalegiro, 3 mnd. oppsig. tid    Pr. mnd.          kr 615,-
X antall mnd. (minimum 3 mnd.)                                        Pr. mnd.         kr 615,-
Kontrakt 1 mnd.                                                                                             kr 700,-


TRENINGSSTUDIO inkl. nøkkelkort:
Fast medlemskap/avtalegiro, 3 mnd. oppsigelsestid        Pr mnd.          kr 500,-
X antall måneder (minimum 3 mnd.):                                 Pr mnd.          kr 500,-
Kontrakt 1 mnd.                                                                                               kr 600,-


SAL-TIMER: Spinning, CF, O2 Power
Fast medl.skap/avtalegiro, 3 mnd oppsigelsestid              Pr mnd           kr 475,-
X antall måneder (minimum 3 mnd):                                   Pr mnd           kr 475,-
Kontrakt 1 mnd:                                                                                               kr 500,-


PT-timer/treningsveiledning                             Pr 30/60min            kr 380,-/700,-


Enkelt-time trening:                                                                                         kr 190,-


Pakketilbud / 30 min kr 380,- / 60 min kr 700 / 3×60 min kr 2025,- /
                      / 5×60 min kr 3250,- / 10×60 min kr 6250,- / 15×60 min kr 8900,-
60 min timene kan deles opp i halve timer


 
Skoleelever, studenter og pensjonister har -20% rabatt på
treningskontrakter.